ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Balení nábytku doporučujeme z důvodu minimalizace možného poškození během stěhování. Nábytek si můžete zabalit sami s použitím vlastního obalového materiálu nebo můžete nechat balení na profesionálech, kteří mají s balením nábytku bohaté zkušenosti. V případě, že se klient rozhodně nárokovat škodu v důsledku poškození během stěhování, hraje pečlivé zabalení nábytku důležitou roli v plnění pojistného.

Ne. Ať už se jedná o stěhování, vyklízení a další služby, které v rámci naší firmy poskytujeme, po Praze kilometry neúčtujeme. Účtuje se pouze čas, který u Vás naši pracovníci stráví jakoukoli námi poskytovanou službou. Pokud se stěhujete mimo Prahu, počítáme kilometry ze sídla firmy do místa nakládky, dále do místa vykládky a zpět na parkoviště. Po domluvě předem lze cenu za stěhování počítat pouze na základě časové sazby bez počítání kilometrů.

Pokud se stěhujete mimo Prahu, počítáme kilometry ze sídla firmy do místa nakládky, dále do místa vykládky a zpět na parkoviště. Po domluvě předem lze cenu za stěhování počítat pouze na základě časové sazby bez počítání kilometrů.

Minimální cena stěhování je nejnižší možná cena, kterou Vás bude stát stěhování i v případě, že stěhování bude trvat kratší dobu než jednu hodinu. Tato cena je vždy uvedena pod ceníkem dané služby. Pokud není minimální cena uvedena, nebyla u dané služby stanovena. Hodinové sazby v ceníku s počítají od 1,5 hodiny.

Nepočítáme. Patra počítáme pouze v případě stěhování těžkých břemen, které se nevejdou nebo se z různých důvodů nemohou stěhovat výtahem.

Při běžném stěhování manipulační poplatky nepočítáme. Pokud však klient nebo náš pracovník usoudí, že např. stěhování velkého kusu nábytku nelze stěhovat běžným způsobem a je třeba využít např. okno/balkón od 2. patra a výše, je pravděpodobné, že manipulační poplatek bude účtován. Vše je v každém případě domluveno předem, aby cena byla schválena oboustranně.

Ano. Naše pojistka zahrnuje pojištění při stěhování, přepravě a manipulaci s předměty s limitem pojistky do 5.000.000,-

Při likvidaci předmětů na sběrný dvůr je nutné prokázat bydliště v Praze, a to jedním z těchto způsobů:

  • Občanským průkazem
  • Cizinci – průkaz o trvalém nebo přechodném pobytu
  • V případě bydliště mimo Prahu a platnou nájemní smlouvou v Praze je nutné, aby v nájemní smlouvě bylo uvedeno, že poplatky zahrnují i poplatky za svoz odpadu.

Ano, jsou. Veškeré Vaše věci jsou bezpečně uskladněny v uzamčeném a pečlivě hlídaném prostoru.

Minimální cena za uskladnění je cena, kterou zaplatíte i v případě, že si necháte uskladnit méně než 4m3. Skladování za m3 se počítá až od 4m3.

Příklady:

  • Skladování na měsíc, 3m3 – cena 1.000,- (minimální cena skladování)
  • Skladování na měsíc, 4m3 – cena 1.000,- (minimální cena skladování)
  • Skladování na měsíc, 5m3 – cena 1.250,- (5m3x250,-)

Měsíc se počítá od data uskladnění do následujícího měsíce stejného dne (např. od 10. 3. 2020 do 10. 4. 2020)

Ano. V tomto případě je však cena stejná jako minimální cena skladování tedy 1.000,- V případě uskladnění více m3 zaplatíte částku za celý měsíc a pokud bude skladování na dobu 2 týdnů, bude Vám vrácena polovina zálohy. Pokud však přesáhne doba skladování stanovené 2 týdny, započítává se do ceny skladování i druhá polovina měsíce a zaplatíte tak cenu za celý měsíc skladování.

Příklady:

  • Uskladnění 4m3 na 14 dní – cena 1.000,- (minimální cena skladování)
  • Uskladnění 5m3 na 14 dní – cena 1.000,- (minimální cena skladování, 5m3x250,-/2=625,- V tomto případě počítáme minimální cenu 1.000,-)
  • Uskladnění 20m3 na 14 dní – cena 2.500,- (20m3x250,-/2=2.500,-)

Ano. Pokud může stěhovací vozidlo zaparkovat co nejblíže k prostoru nakládky a vykládky, znamená to zkrácení času stěhování, a tedy i nižší cenu služby.

Ano. Za stěhování o víkendu a státních svátcích navíc neúčtujeme příplatky.

Krabice půjčujeme pouze v případě, bude-li i služba stěhování provedena naší firmou. Krabice Vám dovezeme na Vámi uvedenou adresu v předem domluveném čase převzetí. Za dovoz i odvoz účtujeme 150,-, celkem tedy 300,-, jelikož automaticky počítáme s tím, že krabice budeme vyzvedávat zpět a nebudete si je kupovat. Pokud krabice přivezete zpět na firmu osobně, bude Vám částka 150,- z částky 300,- vrácena.

Ne. Můžete však použít např. odstranitelné lepicí štítky, které před vrácením krabic sundáte. Popsaná krabice je považována za znehodnocenou a může Vám být naúčtována poplatkem dle ceníku za použitou krabici, tedy 30,-

Především důkladnou přípravou před stěhováním. V první řadě vyprázdněte nábytek od oblečení a dalších věcí, které je možné vložit do krabic. Nábytek by se pod náporem těžkých věcí mohl při stěhování poškodit. Krabice, prosím, nepřetěžujte. Jednak se lehčí krabice pracovníkům lépe stěhují a za druhé by se krabice mohly snadno protrhnout. Zabalením osobních věcí, popř. fixace vícedílného nábytku ušetří čas pracovníků, a tedy i cenu stěhování. Doporučujeme používat spíše krabice než pytle, a to z důvodu lepší skladnosti a pevnosti. Pokud je potřeba před stěhování některý nábytek demontovat, můžete ušetřit čas i peníze tím, že nábytek demontujete sami. V neposlední řadě doporučujeme zajistit parkovací místo z důvodu kratší vzdálenosti donášky.

Nabízíme veškerý obalový materiál, který je uveden v ceníku. Ten Vám podobně jako krabice můžeme přivézt. Cena za dovoz je 150,- (v případě zapůjčení krabic dalších 150,- za odvoz).

Mezi nejpoužívanější obalový materiál patří bublinková fólie, balicí papír, bublinkové obálky a krabice. Za materiál zaplatíte podle ceníku a pokud Vám nějaký obalový materiál zbyde, budou Vám za tento materiál vráceny peníze (pokud je obalový materiál nepoškozený).

Příklad:

  • Potřebujete zapůjčit 20 krabic, 10 nových si zakoupíte (zůstanou v nich předměty stěhování a uskladníte je např. do sklepa), 100 bublinkových obálek na různé předměty, 0,5 kg balicího papíru a 10 m bublinkové fólie na balení skla. Před stěhováním Vám po zabalení zbylo 50 ks bublinkových obálek, 5 m bublinkové fólie a 3 nové krabice

Před stěhováním zaplatíte:

Zapůjčení 20 krabic: dovoz a odvoz: 150,- + 150,- = 300,-

10 nových krabic x 45,- = 450,-

100 ks bublinkových obálek x 10,- = 1.000,-

0,5 kg balícího papíru x 50,- = 25,-

10 m bublinkové folie x 12,- = 120,-

Cena celkem: 1.895,-

Po stěhování Vám vrátíme za nespotřebovaný materiál:

50 ks bublinkových obálek x 10,- = 500,-

5 m bublinkové folie x 12,- = 60,-

3 nové krabice x 45,- = 135,-

Vráceno bude celkem: 695,-

Pokud si nebudete půjčovat krabice, ale budete řešit pouze nákup obalového materiálu, platíte pouze dopravu za dovoz: 150,-

Cena za stěhování těžkých kusů se počítá dle hmotnosti předmětu, z jakého patra a do jakého patra se předmět nese, kolik metrů se těžký kus ponese a jak dlouho bude trvat pracovníkům těžký kus přenést a zda se předmět bude balit.

Příklad:

1/ s vozidlem

Stěhování americké lednice 170 kg, z 2. poschodí z adresy A s výtahem do 4. poschodí do adresy B bez výtahu. Donáška do vozidla 10 m na nakládce, a z vozidla 10 m na vykládce. Čas od začátku stěhování do konce stěhování: 1 hodina, 2 pracovníci. Lednice se zabalila do 1 ks fixační folie

Kalkulace se tedy skládá z:

Hmotnost předmětu: 170 kg =  1.100,-

Čas, který u Vás pracovníci strávili: 1 hodina = 600,- (každý pracovník Kč: 300,-/hodinu)

Patra: z nakládky se nepočítá, byl použit výtah a na vykládce: 4 patra = 1.000,- (každé patro 250,-)

Donáška 10 m na nakládce a 10 m na vykládce: celkem 20m = 250,- (každých 20m jako 1 patro)

Fixační folie: 150,-/ks

Cena celkem za stěhování těžkého kusu: 3.100,-

2/ bez vozidla – např. v rámci jednoho domu:

Stěhování americké lednice 170 kg, z přízemí do 4. poschodí na adrese A bez výtahu. Čas od začátku stěhování do konce stěhování: 0,5 hodin, 2 pracovníci. Lednice se nebalila, je nová a zrovna ji přivezl dopravce:

Hmotnost předmětu: 170 kg = 1.100,-

Čas, který u Vás pracovníci strávili: 0,5 h: 300,-

Patra: 4 patra = 1.000,- (4 patra x 250,-)

Doprava pracovníků k Vám: 250,-

Celková cena stěhování: 2.650,-