Je možnost uskladnit si věci pouze na 14 dní?

Ano. V tomto případě je však cena stejná jako minimální cena skladování tedy 1.000,- V případě uskladnění více m3 zaplatíte částku za celý měsíc a pokud bude skladování na dobu 2 týdnů, bude Vám vrácena polovina zálohy. Pokud však přesáhne doba skladování stanovené 2 týdny, započítává se do ceny skladování i druhá polovina měsíce a zaplatíte tak cenu za celý měsíc skladování.

Příklady:

  • Uskladnění 4m3 na 14 dní – cena 1.000,- (minimální cena skladování)
  • Uskladnění 5m3 na 14 dní – cena 1.000,- (minimální cena skladování, 5m3x250,-/2=625,- V tomto případě počítáme minimální cenu 1.000,-)
  • Uskladnění 20m3 na 14 dní – cena 2.500,- (20m3x250,-/2=2.500,-)