Jste pojištěni?

Ano. Naše pojistka zahrnuje pojištění při stěhování, přepravě a manipulaci s předměty s limitem pojistky do 5.000.000,-