Odvoz nábytku na Sběrný dvůr v Praze. Co je nutné, aby likvidace byla zdarma?

Při likvidaci předmětů na sběrný dvůr je nutné prokázat bydliště v Praze, a to jedním z těchto způsobů:

  • Občanským průkazem
  • Cizinci – průkaz o trvalém nebo přechodném pobytu
  • V případě bydliště mimo Prahu a platnou nájemní smlouvou v Praze je nutné, aby v nájemní smlouvě bylo uvedeno, že poplatky zahrnují i poplatky za svoz odpadu.