01 Zář

2015

By / spravce

Je potřeba balit nábytek?

Balení nábytku doporučujeme z důvodu minimalizace možného poškození během stěhování. Nábytek si můžete zabalit sami s použitím vlastního obalového materiálu nebo můžete nechat balení na profesionálech, kteří mají s balením nábytku bohaté zkušenosti. V případě, že se klient rozhodně nárokovat škodu v důsledku poškození během stěhování, hraje pečlivé zabalení nábytku důležitou roli v plnění pojistného.

01 Zář

2015

By / spravce

Počítají se kilometry po Praze?

Ne. Ať už se jedná o stěhování, vyklízení a další služby, které v rámci naší firmy poskytujeme, po Praze kilometry neúčtujeme. Účtuje se pouze čas, který u Vás naši pracovníci stráví jakoukoli námi poskytovanou službou. Pokud se stěhujete mimo Prahu, počítáme kilometry ze sídla firmy do místa nakládky, dále do místa vykládky a zpět na parkoviště. Po domluvě předem lze cenu

01 Zář

2015

By / spravce

Jak se počítají kilometry mimo Prahu?

Pokud se stěhujete mimo Prahu, počítáme kilometry ze sídla firmy do místa nakládky, dále do místa vykládky a zpět na parkoviště. Po domluvě předem lze cenu za stěhování počítat pouze na základě časové sazby bez počítání kilometrů.

01 Zář

2015

By / spravce

Co je minimální cena stěhování?

Minimální cena stěhování je nejnižší možná cena, kterou Vás bude stát stěhování i v případě, že stěhování bude trvat kratší dobu než jednu hodinu. Tato cena je vždy uvedena pod ceníkem dané služby. Pokud není minimální cena uvedena, nebyla u dané služby stanovena. Hodinové sazby v ceníku s počítají od 1,5 hodiny.

01 Zář

2015

By / spravce

Počítáte patra?

Nepočítáme. Patra počítáme pouze v případě stěhování těžkých břemen, které se nevejdou nebo se z různých důvodů nemohou stěhovat výtahem.

01 Zář

2015

By / spravce

Počítáte nějaké manipulační poplatky?

Při běžném stěhování manipulační poplatky nepočítáme. Pokud však klient nebo náš pracovník usoudí, že např. stěhování velkého kusu nábytku nelze stěhovat běžným způsobem a je třeba využít např. okno/balkón od 2. patra a výše, je pravděpodobné, že manipulační poplatek bude účtován. Vše je v každém případě domluveno předem, aby cena byla schválena oboustranně.

01 Zář

2015

By / spravce

Jste pojištěni?

Ano. Naše pojistka zahrnuje pojištění při stěhování, přepravě a manipulaci s předměty s limitem pojistky do 5.000.000,-

01 Srp

2015

By / spravce

Odvoz nábytku na Sběrný dvůr v Praze. Co je nutné, aby likvidace byla zdarma?

Při likvidaci předmětů na sběrný dvůr je nutné prokázat bydliště v Praze, a to jedním z těchto způsobů: Občanským průkazem Cizinci – průkaz o trvalém nebo přechodném pobytu V případě bydliště mimo Prahu a platnou nájemní smlouvou v Praze je nutné, aby v nájemní smlouvě bylo uvedeno, že poplatky zahrnují i poplatky za svoz odpadu.

01 Čvc

2015

By / spravce

Jsou předměty uskladnění v uzamčeném a hlídaném prostoru?

Ano, jsou. Veškeré Vaše věci jsou bezpečně uskladněny v uzamčeném a pečlivě hlídaném prostoru.

01 Čvn

2015

By / spravce

Co znamená minimální cena uskladnění? A jak se počítá měsíc?

Minimální cena za uskladnění je cena, kterou zaplatíte i v případě, že si necháte uskladnit méně než 4m3. Skladování za m3 se počítá až od 4m3. Příklady: Skladování na měsíc, 3m3 – cena 1.000,- (minimální cena skladování) Skladování na měsíc, 4m3 – cena 1.000,- (minimální cena skladování) Skladování na měsíc, 5m3 – cena 1.250,- (5m3x250,-) Měsíc se počítá od data uskladnění

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    • Žádné rubriky